Sluit Nou Aan

STUUR VIR ONS 'N BOODSKAP


Het u tans 'n Koopkrag-rekening?


Indien nie, wil u weet of u kwalifiseer?


Indien ja, verdien u tans R5000+ p/m en het 'n goeie krediet rekord?


Die kredietopnemer magtig die kredietgewer om ‘n kredietsoek (ITC soek) ten aansien van die kredietopnemer se finansiële posisie te doen, alternatiewelik om enige inligting rakende die kredietopnemer se kredietgeskiedenis in te win.


Verkose taal


Huweliks Status


Maandelikse Inkomste


Hoe het u van ons gehoor?

*Ek stem in tot hierdie bepalings en voorwaardes


KONTAK ONS

433 Rodericks Road,
Lynnwood,
Pretoria,
0081
T: (012) 348 5452
F: (012) 348 2339
koopkrag@koopkrag.co.za

What Our Members Have To Say