VOORKWALIFIKASIE

STUUR VIR ONS 'N BOODSKAP


Het u tans 'n Koopkrag-rekening?


Indien nie, wil u weet of u kwalifiseer?


Indien ja, verdien u tans R5000+ p/m en het 'n goeie krediet rekord?


Die kredietopnemer magtig die kredietgewer om ‘n kredietsoek (ITC soek) te doen?


Verkose taal


Huweliks Status


Maandelikse Inkomste


Hoe het u van ons gehoor?

*Ek stem in tot hierdie bepalings en voorwaardes


KONTAK ONS

433 Rodericks Road,
Lynnwood,
Pretoria,
0081
T: (012) 348 5452
F: (012) 348 2339
koopkrag@koopkrag.co.za

What Our Members Have To Say